Prva socialna pomoč
  Sporočilo za javnost  Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o socialnem varstvu po mnenju Vlade RS ni utemeljena Nazaj  
LJUDJE IN USTANOVE S POSLUHOM  (11.4.2018)
Na ta način se zahvaljujemo posameznikom in ustanovam, ki so pripravljeni prisluhniti ljudem v stiski in zanje naredijo nekaj dobrega ali v obliki brezplačnih storitev ali v obliki različnih donacij.

DB CENITVE, Marjanca Drame s.p.
dbcenitve.si

...
Razstava likovnih del mag. Mateje Kranjc bo potekala od 21.03.2018 do 21.06.2018  (8.4.2018)

Mateja Kranjc je bila rojena v Ljubljani. Po poklicu je učiteljica in poučuje likovno umetnost na ljubljanski osnovni šoli.
Osnovno šolo je končala v Ljubljani in z izobraževanjem nadaljevala na srednji šoli za Oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smeri grafičnega oblikovanja. Kot grafični tehnik je po končani srednji šoli študij nadaljevala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Univerzitetni študij je končala z odliko in si pridobila naziv profesorice likovne umetnosti. Po končanem študiji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je na tej nadaljevala s podiplomskim magistrskim študijem in ga kot magistrica znanosti končala z odliko.

Center za socialno delo Ljubljana-Šiška se iskreno zahvaljuje ga. Mateji Kranjc za donacijo 14 slik. ...
DOBRO SEM, PA TI?  (3.4.2018)

Povabilo k sodelovanju

Današnji čas nam prinaša veliko negotovosti in pretresov, od nas zahteva nenehno prilagajanje na spremembe. Iskati moramo vedno nove pristope in poti, kako se soočiti z vsakdanjimi izzivi.

Duševno zdravje in dobro počutje ne pomenita samo odsotnosti bolezni in problemov, ampak predvsem iskanje možnosti za uspešno in kreativno delovanje, izražata se v življenjski moči in volji, na vseh področjih našega življenja. Izražata se tudi v dobrih in izpolnjujočih odnosih in v sposobnosti sprejemanja vsakodnevnih naporov in stresa.
...
Vabilo na otvoritev slikarske razstave  (11.1.2018)
Vabimo vas na otvoritev slikarske razstave članic skupine za slikarstvo Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki bo v četrtek 18.1.2018 ob 13 uri v prostorih Centra za socialno delo Šiška, Celovška 150.

Vabljeni
...
Okrasitev novoletne smrekice  (8.12.2017)

Letos smo povabili VDC Kamnik, da nam okrasi novoletno smrečico.

Zahvaljujemo se jim, da so nam polepšali praznike. ...
 
   Arhiv sporočil ...
 
 
Anketna vprašanja
Vas zanima, kaj si mislijo o tem in onem drugi uporabniki portala? Poglejte in sodelujte v trenutni anketi. 
 

Datum: 14.5.2005

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o socialnem varstvu po mnenju Vlade RS ni utemeljena  (Splošno)

Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje k zahtevi za oceno ustavnosti 1. alineje 1. odstavka 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) ter 2. odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu ter ga posredovala Državnemu zboru RS.

Zahtevo za oceno ustavnosti je vložilo 12 občin, ki izpodbijanim določbam očitajo neskladnost z določbami 140. člena in drugega odstavka 153. člena Ustave. Prva alinea 1. odstavka 99. člena ZSV določa, da se pravice družinskega pomočnika financirajo iz proračuna občin, 2. odstavek 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSV pa določa, da so do ureditve instituta osebne asistence lahko družinski pomočniki tudi osebe, ki niso družinski člani invalidne osebe.

Zahteva za oceno ustavnosti izpodbijanih določb po mnenju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ni utemeljena, ker pri ureditvi pravice do izbire družinskega pomočnika in uzakonitvi obveznosti občin, da krijejo stroške pravic družinskega pomočnika, po vsebini ne gre za naloge lokalne narave, ki bi jih lahko občine urejale samostojno, niti ne gre za prenos pristojnosti z države na občino, za kar bi bilo potrebno predhodno soglasje občine.

Poleg tega podatki o financiranju socialno varstvenih storitev in programov občin v letu 2004 kažejo, da finančni viri samoupravnih lokalnih skupnosti na ravni države niso v nesorazmerju z nalogami, ki jih določata ustava in zakon, pobudnice same pa tudi niso dokazale nasprotno, saj pri podatkih o financiranju in porabi sredstev na področju socialnega varstva v zahtevi za oceno ustavnosti niso upoštevale vseh virov in vseh dejansko porabljenih sredstev. Primerjale so le sredstva, ki so bila občinam namenjena za osebno pomoč, in sredstva, ki so jih porabile za pravice družinskega pomočnika, niso pa upoštevale tudi drugih zagotovljenih sredstev (za institucionalno varstvo, pomoč družini na domu, za razvojne in dopolnilne programe) ter sredstev, ki jih za navedene namene dejansko porabijo.

Razveljavitev 1. alinee 1. odstavka 99. člena ZSV bi povzročila pravno praznino, saj bi zakon v tem primeru družinskim pomočnikom določal določene pravice, ne bi pa več določal pristojnega financerja. Pravice družinskega pomočnika bi bile le črka na papirju, s čimer bi bila povzročena škoda že izbranim družinskim pomočnikom, kršeno pa bi bilo tudi načelo zaupanja v pravo.

Razveljavitev 2. odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSV pa ne bi imela pravega učinka, saj možnost, da je družinski pomočnik tudi tretja oseba, pod pogojem istega stalnega prebivališča z invalidno osebo, določa že ZSV v materialnopravnem delu, v 18.c členu.

Vir: MDDSZ
       NE spreglejte naših DONATORJEV
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
Designed & Administrated by: Maja Štajer