Prva socialna pomoč
  Sporočilo za javnost  Reorganizacija CSD - vrniti socialno delo na teren Nazaj  
LJUDJE IN USTANOVE S POSLUHOM  (11.4.2018)
Na ta način se zahvaljujemo posameznikom in ustanovam, ki so pripravljeni prisluhniti ljudem v stiski in zanje naredijo nekaj dobrega ali v obliki brezplačnih storitev ali v obliki različnih donacij.

DB CENITVE, Marjanca Drame s.p.
dbcenitve.si

...
Razstava likovnih del mag. Mateje Kranjc bo potekala od 21.03.2018 do 21.06.2018  (8.4.2018)

Mateja Kranjc je bila rojena v Ljubljani. Po poklicu je učiteljica in poučuje likovno umetnost na ljubljanski osnovni šoli.
Osnovno šolo je končala v Ljubljani in z izobraževanjem nadaljevala na srednji šoli za Oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smeri grafičnega oblikovanja. Kot grafični tehnik je po končani srednji šoli študij nadaljevala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Univerzitetni študij je končala z odliko in si pridobila naziv profesorice likovne umetnosti. Po končanem študiji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je na tej nadaljevala s podiplomskim magistrskim študijem in ga kot magistrica znanosti končala z odliko.

Center za socialno delo Ljubljana-Šiška se iskreno zahvaljuje ga. Mateji Kranjc za donacijo 14 slik. ...
DOBRO SEM, PA TI?  (3.4.2018)

Povabilo k sodelovanju

Današnji čas nam prinaša veliko negotovosti in pretresov, od nas zahteva nenehno prilagajanje na spremembe. Iskati moramo vedno nove pristope in poti, kako se soočiti z vsakdanjimi izzivi.

Duševno zdravje in dobro počutje ne pomenita samo odsotnosti bolezni in problemov, ampak predvsem iskanje možnosti za uspešno in kreativno delovanje, izražata se v življenjski moči in volji, na vseh področjih našega življenja. Izražata se tudi v dobrih in izpolnjujočih odnosih in v sposobnosti sprejemanja vsakodnevnih naporov in stresa.
...
Vabilo na otvoritev slikarske razstave  (11.1.2018)
Vabimo vas na otvoritev slikarske razstave članic skupine za slikarstvo Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki bo v četrtek 18.1.2018 ob 13 uri v prostorih Centra za socialno delo Šiška, Celovška 150.

Vabljeni
...
 
   Arhiv sporočil ...
 
 
Anketna vprašanja
Vas zanima, kaj si mislijo o tem in onem drugi uporabniki portala? Poglejte in sodelujte v trenutni anketi. 
 

Datum: 2.1.2017

Reorganizacija CSD - vrniti socialno delo na teren   (Splošno)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno obravnavo poslalo predlog sprememb Zakona o socialnem varstvu, ki predstavlja podlago za pričetek reorganizacije centrov za socialno delo. Javna obravnava bo trajala do 15. februarja 2017. Glavni namen reorganizacije centrov za socialno delo je izboljšanje storitev za državljane.

Reorganizacija vključuje tri pozitivne spremembe: uvedbo nove organizacijske strukture CSDjev, informativne odločbe in socialno aktivacijo.

Nova organizacijska struktura ohranja obstoječih 62 CSDjev in 1.169 zaposlenih, uvaja pa centralno enoto CSD in 16 območnih CSDjev na regijski ravni. Centralna enota bo nudila podporo CSDjem skozi izobraževanje, statistične analize, baze podatkov, raziskovalno delo, razvoj strokovnega področja, poenotenje praks in poročil, razvoj kakovosti ipd. Območni CSDji pa bodo upravljali pravne, finančne in računovodske zadeve ter informatiko za vse lokalne enote CSD v regiji. Vključevali bodo regijsko interventno službo, po potrebi bodo oblikovali mobilni strokovni tim, v nekaterih regijah bodo krizni centri (kjer KC že obstajajo). Vsak območni CSD bo vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in enote CSD.

Reorganizacija izhaja iz obstoječih šibkosti: vsi CSDji delajo vse, pomanjkanje specializacije, dvojna vloga strokovnega delavca, kadrovska podhranjenost, pomanjkanje časa za terensko delo, neprimerljiva kadrovska struktura, direktorji so poslovni in strokovni vodje, neenotna praksa. Glavni namen reorganizacije je izboljšanje storitev za uporabnike. Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je ob predstavitvi reorganizacije izpostavila konkretne cilje reorganizacije: »Z reorganizacijo želimo poenotiti delovanje CSDjev, poenotiti upravne postopke ZUPJS, omogočiti več časa za strokovne naloge, vzpostaviti skupne službe, povečati učinkovitost in kakovost dela, izboljšati dostopnost storitev in razviti nove oblike strokovnega dela. Verjamemo, da na ta način reorganizacija prinaša številne koristi tako zaposlenim za povečanje njihove učinkovitosti dela kot uporabnikom.

Tanja Amon, v.d. generalne direktorice direktorata za socialno delo je dodatno pojasnila pričakovane koristi reorganizacije. Na enotah CSD se še naprej ohranja izvajanje strokovnih nalog, sprejemanje vlog za ZUPJS, odločanje o denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku ter starševskih pravicah. Zaposleni na enotah CSD bodo na eni strani razbremenjeni administracije in upravnih postopkov ZUPJS; zaradi več terenskega dela pa bodo bolj vpeti v lokalno okolje. Tudi vodje enot CSD bodo razbremenjeni nekaterih poslovnih nalog in bolj osredotočeni na strokovno delo. Zaradi prilagojenega delovnega časa (tudi popoldne) bodo enote CSD za uporabnike časovno dostopnejše. Uporabniki bodo poleg tega deležni različnih metod socialnega dela (delo na terenu, skupinsko delo) in sodelovanja strokovnjakov s specifičnimi znanji. Nenazadnje, bo reorganizacija omogočila enak standard storitev za uporabnike.

MDDSZ želi doseči čim širši konsenz deležnikov. Načrt reorganizacije je zato pripravljen na osnovi dosedanjih strokovnih analiz, v katerih so sodelovali predstavniki stroke. Njihova pretekla mnenja in rešitve so v veliki meri upoštevana v načrtu reorganizacije. Kljub temu je MDDSZ v posebno posvetovalno skupino povabilo predstavnike ključnih strokovnih organizacij (Skupnost centrov za socialno delo, Socialno zbornico Slovenije, Fakulteto za socialno delo, IRSSV, Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije).

Sočasno tečeta tudi uvedba informativne odločbe in vzpostavitev socialne aktivacije. Informativna odločba prinaša avtomatično in ponavljajočo se centralno določitev premoženjskega položaja družine, ki bo služila določitvi (letnih) pravic iz javnih sredstev (podobna davčnemu informativnemu izračunu). Prve testne informativne odločbe bodo predvidoma izdane jeseni 2017. Socialna aktivacija pa je projekt, ki bo v obdobju 2017-2020 omogočil zaposlitev 48 socialnih aktivatorjev, ki bodo delali na terenu z dolgotrajno brezposelnimi osebami in jih usmerjali v programe socialne aktivacije.

V Sloveniji deluje 62 centrov za socialno delo (CSD), ki so del javne mreže socialnovarstvenih storitev, njihovo delovanje pa ureja Zakon o socialnem varstvu. CSDji so povezovalci celotnega sistema socialnega varstva, njihova vloga pa se skozi čas vedno bolj krepi. Trenutno je v 62 CSDjih po vsej Sloveniji zaposlenih skupno 1.169 oseb. Največji CSD v Mariboru šteje 90 zaposlenih, najmanjši v Metliki pa 5.

Vir: MDDSZ
       NE spreglejte naših DONATORJEV
Čitanka
Designed & Administrated by: Maja Štajer