Prva socialna pomoč
  Novica:  OSNOVNE INFORMACIJE GLEDE UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV PO 1.1.2012  
Na spletnem portalu Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška boste našli informacije v zvezi s prvo socialno pomočjo in urejanjem pravic do otroškega dodatka, preživnine, denarne socialne pomoči, ....
Na razpolago vam bodo najnovejše informacije v zvezi s preventivno dejavnostjo Centra, kakor tudi z vsemi ostalimi dejavnostmi, s katerimi se Center ukvarja.

 

Sporočamo vam, da začasno ukinjamo rubriko VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ker zaradi prevelika obsega dela trenutno ne zmoremo odgovarjati na vaša vprašanja.


Vprašanja in odgovori

s področja zavarovanja za starševsko varstvo (porodniški, očetovski, posvojiteljski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pravica do krajšega delovnega časa) in družinskih prejemkov (otroški, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka).

Na voljo so vam naslednji informativni izračuni

Izračun osnove starševskega nadomestila 

Izračun višine starševskega nadomestila

 
Predsednik države Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, obiskal Materinski dom v Ljubljani  (24.5.2013)
Dne 21.05.2013 je Predsednik države Republike Slovenije, ...
Dobrodelni tek PLANET za PLANET  (19.4.2013)
V Petek 19.04.2013 je potekal dobrodelni tek PLANET ...
LIONESS, fitnes za ženske, Litostrojska 41, Ljubljana, tel.:040/163-627  (3.4.2013)
Zahvaljujemo se podjetju LIONESS ...
 
Arhiv sporočil ...
 
 
Žal vam trenutno ne moremo ponuditi nobene ankete.
 
E-UPRAVA
...
Fakulteta za socialno delo
...
Javni jamstveni in preživninski sklad
...
MDDSZ
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ...
NOVOROJENČEK
Pomoč ob rojstvu otroka - paketi za novorojenčke. ...
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij
brezplačna pravna pomoč
...
Skupnost Centrov za socialno delo
...
Socialna zbornica
...
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ...
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Zavod izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje na načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi ...
ZPIZ
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS ...
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Skupnost socialnih zavodov Slovenije je združenje slovenskih domov za starejše in zavodov za posebne ...
 
 
 
Aktualno
Državni zbor potrdil Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (03.04.2014)
Zakon določa nov sistem ureditve dopustov ob rojstvu otroka.
Porodniški dopust se preimenuje v materinski dopust in traja tako kot doslej 105 dni; dopust za nego in varstvo otroka se bo po novem imenoval starševski dopust. Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih in jih lahko izkoristi samo mati. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta.

Zakon, tako kot doslej predvideva 15 dni ob rojstvu dojenčka, skupaj z mamo. Na novo pa še dodatnih 15 dni (plačanega) očetovskega dopusta po poteku starševskega dopusta, po enem letu.

To pomeni, da z novim zakonom podaljšujemo celotno trajanje dopustov ob rojstvu otroka iz 12 na 12,5 meseca (na račun dodatnih 15 plačanih dni očetovskega dopusta). Zakon predvideva časovni odmik uveljavitve te novosti. Novost je tudi, da se lahko očetovski dopust v trajanju 30 dni, za katerega očetu pripada očetovsko nadomestilo, izrabi v obliki polne ali delne odsotnosti z dela in ne več samo v obliki polne odsotnosti z dela. Ta novost je posledica težnje po čim lažjem usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

Zakon ukinja posvojiteljski dopust, saj so posvojitelji po novem zakonu upravičeni do starševskega dopusta v enakem obsegu kot starši in sicer v primeru posvojitve otroka do končanega prvega razreda osnovne šole.

Polega tega zakon prinaša tudi podaljšanje pravice do dela s krajšim delovnim časom v primeru dveh otrok, namesto do 6 leta starosti otroka do končanega prvega razreda, pri čemer je leto pravice neprenosljiva pravica vsakega od staršev.

Na novo so urejene . Zakon uvaja nadomestilo za čas dojenja eno uro dnevno do 18 meseca starosti na podlagi potrdila specialista pediatra.

Zakon predvideva možnost podaljšanja pravice do starševskega dodatka zaradi rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenosti, če starša ob rojstvu otroka že varujeta in vzgajata vsaj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole.... Zakon dviga dodatek k otroškemu dodatku za otroke v enostarševski družini iz 10% na 30% (kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema) . Pravice do družinskih prejemkov, razen pravice do dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino, veljajo za otroke do starosti 18. let, pravice, ki so bile vezane na starost otroka 6 ali 8 oziroma 10 let, pa zakon poenoti na končan prvi razred.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Več o spremembah sledi z objavo zakona (ZSDP-1) v Uradnem listu Republike Slovenije.

 
Izplačila v mesecu aprilu (27.03.2014)
Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je
petek, 11.04.2014.

Dan izplačila otroškega dodatka, dodatka za nego otroka je ponedeljek, 14.04.2014.

Dan izplačila starševskega nadomestila in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je torek, 15.04.2014.

Dan izplačila za državne štipendije je četrtek, 10.04.2014.
 
Podaljšan rok za podatke o vzdrževanih članih (DURS) (06.02.2014)
Davčna uprava RS (DURS) je rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine zaradi vremenske ujme s 5. februarja podaljšala na 10. februar 2014.

 
Dodatek za veliko družino (22.01.2014)
Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. Pravico ima tudi eden od polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Dodatek za družino s tremi otroki od 1. julija 2011 znaša 393,46 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 evrov. Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku.

Za vse upravičence do otroškega dodatka za vsaj enega otroka v družini, ki ima tri ali več otrok, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2014 bo izplačilo dodatka za veliko družino predvidoma v maju in juniju.

Vir: MDDSZ
 
Sporočila za javnost
PROJEKT ZDRAVO ZAME ZDRAVO ZATE  (17.4.2014)

DM s projektom Zdravo zame, zdravo zate s katerim želijo socialno ogroženim posameznikom in družinam pomagati z zdravo, ekološko predelano hrano. V ta namen so po trgovinah DM postavili simbolične kozolce, kjer lahko kupci lahko puščajo izdelke, ki jih kupijo in namenijo pomoči potrebnim.DM se je odločil zbrane izdelke podariti Centrom za socialno delo.

V imenu uporabnikov in Centra za socialno delo Ljubljana Šiška se vsem kupcem in DM iskreno zahvaljujemo.  

Sodelovanje CSD Ljubljana Šiška in Četrtni mladinski center Šiška – Javni zavod Mladi zmaji  (17.4.2014)

Že drugo leto sodelujemo s Četrtnim mladinskim centrom Šiška. Vključeni otroci in mladostniki so zbirali prehrambene artikle, čistila, toaletne potrebščine, ki jih je CSD potem razdelil socialno ogroženim družinam.
V letošnjem letu je ČMC v sodelovanju z Društvom za trajnostni razvoj DUH ČASA, zbiral potrebe po računalnikih in tudi računalniško opremo. Društvo DUH ČASA, bo otrokom in mladostnikom, namenilo računalnike in ostalo računalniško opremo.
V imenu CSD Ljubljana Šiška in v imenu uporabnikov se obojim iskreno zahvaljujemo za njihovo pripravljenost pomagati pomoči potrebnim.  

Zahvala za donacijo  (17.2.2014)

Energetika.NET in Tehnološka platforma za pametna omrežja sta na konferenci En.Grids 014 stopila skupaj v pomoč Materinskemu domu Ljubljana, ki se pod okriljem Centra za socialno delo Šiška v zadnjih letih iz dneva v dan bori za delovanje v dobrobit materam, ki so se tako ali drugače znašle v socialni stiski.

Zvezdni Ajga

Dan odprtih vrat v matičnem CSD-ju okviru projekta "Lokalno veselje za globalno srečo"  (20.1.2014)
V matični enoti CSD Ljubljana-Šiška je dne 17.12.2013 v sodelovanju s podjetjem Energetika.net pisateljico Alenko Žumbar in Glasbeno šolo Franca Šturma potekal dan odprtih vrat. Otroci iz socialno ogroženih družin so lahko videli premiero otroške igre Hišek in sonček. Po končani igri je imela glasbena šola nastop, sledila je predstavitev pisateljice Alenke Žumbar, ki je otrokom tudi podarila knjigico z naslovom Hišek in sonček.
Po končani programu so otroci lahko ostali na delavnici, kjer so risali in se družili.

Še posebej se zahvaljujemo pisateljici Alenki Žumbar Klopčič.

Energija doma

Dan odprtih vrat v Enoti Medvode okviru projekta Lokalno veselje za globalno srečo  (19.1.2014)
V okviru projekta je dne 12.12.2013 na Enoti Medvode potekal dan odprtih vrat. Povabljeni otroci iz socialno ogroženih družin so skupaj s starši in strokovnimi delavci okrasili novoletno smrečico, risali, družili, prejeli knjigice, itd...

Še posebej se zahvaljujemo pisateljici Alenki Žumbar Klopčič.

Energija doma

 
Arhiv sporočil ...
 
Posebno obvestilo
Spoštovani uporabniki spletnega portala CSD Ljubljana-Šiška!

Dobrodošli na spletnem portalu CSD Ljubljana-Šiška, ki je nastal na iniciativo strokovnih delavcev CSD Ljubljana-Šiška, ter s časoma zaživel kot vse slovenski.

Namen našega portala je omogočiti širši javnosti lažji dostop do informacij na področju dela Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, saj si želimo delovati čim bolj strokovno in konstruktivno.

Naša vizija je:
Prijazen center za socialno delo, ki spoštuje dostojanstvo, integriteto in pravico do odločanja.

S spoštovanjem
V.D.direktorja CSD Ljubljana-Šiška
Alenka Lovišček S., mag. posl. ved

 
Spoštovani obiskovalci spletnega portala CSD Ljubljana-Šiška

Prosimo Vas, da se za informacije in konkretna vprašanja obračate na svoj krajevno pristojni center za socialno delo.

Hvala za razumevanje!

Seznam centrov za socialno delo
 
Obvestilo !

Cenjene uporabnike, ki uveljavljajo pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija malice za učence in dijake, subvencija kosila za učence, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika) obveščamo, da smo dosegljivi v času uradnih ur:

Uradne ure
ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 12.00
V torek in četrtek ni uradnih ur, dosegljivi pa smo od 9. do 11. ure.

Center za socialno delo Ljubljana-Šiška
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana
telefon: 01/583-98-00
fax: 01/519-40-80, 518-18-17
E-mail: info.csdsiska(@)gov.si

Uradne ure
ponedeljek:   8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
sreda:   8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
petek:   8.00 - 12.00
V torek in četrtek ni uradnih ur (velja tudi za vse enote).

Poslovni čas
ponedeljek, torek, čertek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00
Na delovna dneva 24. in 31. december se uradne ure začnejo ob 8:00 uri in končajo ob 12:00 uri, poslovni čas pa se zaključi ob 13:00 uri.

Enote
Enota za starševsko varstvo in družinske prejemke
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana
01/583-98-00

Enota za starejše občane
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana
01/583-98-00
Pravna služba
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana
01/583-98-00
Enota Medvode
Medvoška cesta 4, 1215 Medvode
01/361-34-08, 361-39-90
Materinski dom
Celovška cesta 195, 1000 Ljubljana
telefon: 01/283-37-45
fax: 01/283-37-35
Statut Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška

Katalog informacij javnega značaja

Katalog zbirke osebnih podatkov zaradi izvajanja videonadzora v Centru za socialno delo Ljubljana Šiška

Seznam uradnih oseb CSD LJUBLJANA ŠIŠKA, pooblaščenih za vodenje postopka pred upravno odločbo ali za odločanje o upravnih zadevah


ZAHVALA DONATORJEM V LETU 2013

... Zvezde na nebu,
lučke vsepovsod,
tople želje in lepe misli
se iskrijo naokrog ...

Naj leto 2014 vam pričara
lepoto vseh drobnih stvari,
izpolni sanje in vas popelje
v jutra polna srečnih dni!


Hvala vsem, ki ste pomagali pričarati nasmeh na obraze otrok.
Kolektiv Centra za socialno delo Ljubljana Šiška

ANINA ZVEZDICA
ČITANKA D.O.O.
Lions klub Ljubljana
Lions klub Tivoli
MATEJA DEŽMAN s.p.
PODJETJE ARA
ŽITO LJUBLJANA
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
MLADINSKA KNJIGA
Lions klub Barje
MERCATOR
CARLO POLO

TRGOVINA BAI MEDVODE
ELEKTRO LJUBLJANA
LJUBLJANSKI GRAD
EMMA D.O.O.
MINI TEATER LJUBLJANA
TRIUMPH INTERNATIONAL D.O.O.
ZALOŽBA ROKUS KLETT D.O.O.
BENEDICT D.O.O.
MILICA MAKOTER
ROTARY ZGORNJI BRNIK
RINGARAJA.NET
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA
 
Designed & Administrated by: Maja Štajer